PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Řešení klimatické krize je jasné: rychlý a řádný přechod k energetickému systému bez produkce emisí oxidu uhličitého a bez jaderné energie. Jediný jistý způsob, jak zastavit dopady globálního oteplování spojené se spotřebou energie, je přejít co nejrychleji od zastaralých energetických modelů 20. století a jejich znečišťujících technologií v oblasti jaderné energie a fosilních paliv k bezpečným, čistým, cenově dostupným, udržitelným, obnovitelným, účinným a inteligentním technologiím 21. století.

Zvláště jaderná energie není schopna vyřešit klimatickou krizi. Ve skutečnosti její další využití zhoršuje globální oteplování tím, že je bráněno zavádění čistých energetických systémů.

Mezi nesčetné další problémy v souvislosti s jadernou energetikou patří:

zakořeněnost v porušování lidských práv a ekologickém rasismu: První národy neboli domorodí obyvatelé barevné pleti žijící v komunitách s nízkými příjmy jsou terčem pro těžbu uranu a nakládání s radioaktivními odpady. Radiace poškozuje ženy a dívky dvakrát tolik co jejich mužské protějšky. A radioaktivní znečištění poškozuje bez rozdílu budoucí generace a otravuje životní prostředí na stovky až tisíce let.

  1. obrovské znečištění: jaderné reaktory a jaderný palivový cyklus vytvářejí obrovské množství smrtelně jedovatých radioaktivních odpadů, které přibývají s využíváním jaderné energie. Jaderný palivový cyklus je zodpovědný za mnohem větší emise uhlíku, než jsou výroba obnovitelné energie a lepší energetická účinnost. Všechny reaktory běžně vyzařují radiaci a produkují radioaktivní odpady. Vědecké instituce se shodují na tom, že neexistuje žádná „bezpečná“ úroveň vystavení se radiaci.

  2. nadměrné nebezpečí: pokračující využívání jaderné energie nevyhnutelně povede k většímu počtu jaderných havárií jako Fukušima v Japonsku, Church Rocks v Novém Mexiku v USA a Černobyl na Ukrajině. Technologie a materiály potřebné k výrobě jaderné energie mohou být směřovány do programů na výrobu jaderných zbraní.

  3. enormní náklady: jaderná energie je nejdražší možný prostředek ke snížení emisí uhlíku a metanu. Její využití odklání investice pryč z čistých zdrojů energie.

  4. velká pomalost: využití jaderné energie ke snížení emisí ze spalování fosilních paliv by vyžadovalo bezprecedentní program výstavby jaderných elektráren, který mimo možnosti světových konstruktérů, má-li dojít k výstavbě v přijatelném časovém rámci.

Čistá energie, včetně solárních, větrných a geotermálních elektráren, energetické účinnosti, decentralizované výroby energie, skladování elektrické energie a dalších pokročilých technologií, může splňovat světové energetické potřeby bez produkce emisí uhlíku a metanu, radioaktivního odpadu a dalších znečišťujících látek.