Misyonumuz

İklim krizine yönelik çözümler gayet nettir: Hızlı bir şekilde nükleersiz ve karbonsuz enerji sistemine geçmek. Enerji kullanımının küresel ısınma üzerindeki etkilerini durdurmanın en emin yolu yirminci yüzyıla ait eski moda enerji modelleriyle yine bu dönemin kirleticilerinden nükleer ve kömürlü yakıt teknolojilerinden yirmi birinci yüzyılın güvenli temiz ve ucuz olan sürdürülebilir, yenilenebilir, verimli ve akıllı teknolojilerine geçmektir. Nükleer enerjinin kullanımı iklim krizine çözüm değildir. Nitekim, nükleer enerjinin kullanımında devam etmek temiz enerji sistemlerinin gelişimini engelleyerekde küresel ısınmanın artmasına yol açar.

Dünyanın bir çok sorunu arasında nükleer enerji

İnsan hakları ihlallerine ve çevre kıyımına kökten bağlı bir meseledir: Yerli halklar, farklı renkten insanlar ve düşük gelirli toplumlar uranyum madenciliği ve radyoaktif atıklar nedeniyle tehdit altındadır. Radyasyon kadın ve çocukları aynı doz radyasyonu alan erkeklere göre iki kat daha fazla etkiler. Ve radyoaktif kirlilik gelecek nesillere zarar verir, çevreyi yüzyıllarca hatta binlerce yıl zehirler.

  1. Çok kirlidir : Nükleer reaktörler ve nükleer yakıt zinciri enerji üretildikçe artan şekilde devasa miktarda ölümcül radyoaktif atık meydana getirir. Nükleer yakıt zinciri, yenilenebilir enerji üretiminden ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi çalışmalarına göre çok daha fazla karbon emisyonunun nedenlerindendir. Bilim otoriteleri radyasyon için bir güvenli doz bulunmadığını kabul etmiştir.

  2. Çok tehlikelidir : Nükleer enerji kullanımına devam edilmesi daha fazla Fukuşima’ların, Church Rock, Çernobillerin yaşanmasına neden olacaktır. Nükleer enerji üretimi için kullanılan teknoloji ve malzeme kolaylıkla nükleer silah programlarına yönlendirilebilir.

  3. Çok pahalıdır : Nükleer enerji karbon ve metan salımının azaltılması için başvurulabilecek en pahalı yoldur. Bu yola gidilmesi yatırımların yenilenebilir enerjilere yönlendirilmesinden uzaklaştırır .

  4. Çok yavaştır : Fosil yakıtların kullanımının azaltılaması için nükleer enerji kullanımı dünya üreticileri açısından bile kabul edilebilir bir zaman diliminin ve kapasitenin ötesinde bir nükleeer santral inşaat programının başlatılması demektir.

Güneş, rüzgar, jeotermal enerji, enerji verimliliği çalışmaları , enerjinin ademi merkeziyetçi dağılımı , elektrik depolama ve diğer ileri teknolojiler karbon ve metan emisyonları, radyoaktif atıklar ve diğer kirleticilerle uğraşmadan dünyanın enerji gereksinimini karşılayabilir.