Mission Statement

Rozwiązania dla globalnego kryzysu klimatycznego są jasne: szybka i sprawiedliwa transformacja w kierunku systemu energetycznego wolnego od atomu i węgla. Jedynym pewnym sposobem zatrzymania skutków globalnego ocieplenia wynikających z wykorzystania energii jest przejście tak szybkie jak to tylko możliwe ze starych modeli 20-wiecznych i związanych z nimi szkodliwych technologii opartych na rozszczepieniu jąder atomowych i spalaniu paliw kopalnych… do bezpiecznych, czystych, tanich i zrównoważonych ekologicznie, odnawialnych, wydajnych i inteligentnych technologii 21. wieku.

Energetyka jądrowa nie jest w stanie w szczególności rozwiązać kryzysu klimatycznego. W istocie rzeczy, dalsze z niej korzystanie dodaje się do czynników wzmagających globalne ocieplenie poprzez wstrzymywanie rozwoju czystych źródeł energii.

Wśród całego roju problemów i wad energetyka jądrowa:

ma swe źródło w gwałceniu praw człowieka i rasizmie środowiskowym:

rdzenne ludy, ludzie o różnych kolorach skóry oraz grupy społeczne o niskich dochodach są ofiarami przemysłu wydobywania uranu i składowania odpadów radioaktywnych. Promieniowanie szkodzi kobietom dorosłym i młodym dwukrotnie bardziej niż odpowiednio mężczyznom w danym wieku. Radioaktywne skażenie niedyskryminacyjnie dotyka przyszłe pokolenia, zatruwając środowisko w perspektywie setek i tysięcy lat.

  1. jest zbyt brudna: reaktory atomowe i cały łańcuch produkcji energii jądrowej wytwarza potężne ilości śmiertelnych odpadów promieniotwórczych, które stale zwiększają swoją objętość, gdy kontynuowane jest wykorzystywanie energetyki jądrowej. Łańcuch produkcji energii jądrowej ogółem jest odpowiedzialny za daleko więcej emisji dwutlenku węgla niż produkcja prądu z odnawialnych źródeł i niż poprawianie efektywności energetycznej. Wszystkie reaktory w trybie normalnej eksploatacji emitują promieniowanie i wytwarzają odpady radioaktywne. Gremia naukowe potwierdziły, że nie istnieje „bezpieczny“ poziom narażenia na promieniowanie jonizujące.

  2. jest zbyt niebezpieczna: dalsze wykorzystywanie energetyki jądrowej będzie w sposób nieunikniony prowadzić do katastrof takich jak w Fukushimie, czy Czarnobylu. Technologia i materiały potrzebne do produkcji energii jądrowej mogą być przechwytywane w celu rozwijania i budowy broni nuklearnych.

  3. jest zbyt droga: energetyka jądrowa jest najbardziej kosztownym środkiem możliwym do redukcji emisji dwutlenku węgla i metanu; jej wykorzystywanie wypiera inwestycje w czyste źródła energii.

  4. jest zbyt wolna: wykorzystywanie energetyki jądrowej w celu ograniczenia emisji z paliw kopalnych wymagałoby programu budowy bloków jądrowych o bezprecedensowej skali, leżącej poza możliwościami organizacyjnymi i technologicznymi producentów, programu możliwego do realizacji w ramach zaakceptowanych ram czasowych.

Czyste źródła energii, w tym energia fotowoltaiczna, wiatrowa, geotermalna, efektywność energetyczna, generacja rozproszona, magazynowanie prądu i inne zaawansowane technologie mogą sprostać potrzebom energetycznym świata bez emisji CO2 i metanu, odpadów radioaktywnych oraz innych substancji zanieczyszczających środowisko.

Energetyka jądrowa w szczególności nie jest w stanie rozwiązać globalnego kryzysu klimatycznego. W rzeczy samej, dalsze jej wykorzystywanie, poprzez ograniczanie rozwoju czystych źródeł energii, jątrzy proces globalnego ocieplenia.